MENPO

“Només podrem innovar quan siguem posseïdors del coneixement per a fer-ho”


En l’art com en la vida tota persona ha de mirar en sis direccions:

1.- Endavant, per saber cap on va.

2.- Endarrere, per recordar d’on ve.

3.- A sota, per no trepitjar a ningú.

4.- Als costats, per veure qui l’acompanya en els moments difícils.

5.- Amunt, per saber que algú el mira i l’està cuidant.

6.- A dins seu, per no deixar d’estimar-se.